Frequently asked questions

Wat zijn de verkoopsvoorwaarden bij Datos SA?

Verkoop vrijgesteld van BTW overeenkomstig art. 39b van de BTW-regeling. De prijs omvat geen transportkost. De voertuigen blijven eigendom van Datos (handeldrijvende onder de benaming “Cardoen”) tot wanneer ze volledig betaald zijn per bankoverschrijving. Betaling en afhaling van de voertuigen moeten plaatsvinden binnen de 10 dagen na bericht van Datos dat ze klaar staan. Na deze termijn geeft iedere verdere verlating van betaling Datos het recht om 1,5% van de verkoopprijs als verwijlintresten te rekenen per week. Indien de koper de voertuigen niet betaalt en afhaalt binnen de 30 dagen na bericht van Datos dat ze klaar staan, zal de verkoop beschouwd worden als zijnde geannuleerd door de koper en zal Datos het recht hebben ze  te verkopen aan een andere koper. Datos heeft het recht 15% van de verkoopprijs te factureren indien de koper de koop annuleert. Datos geeft geen enkele garantie en kan niet aansprakelijk worden gehouden bij betwistingen in verband met de garantie. Indien een levertermijn wordt vermeld is deze louter indicatief; Verlating of eventuele annulering van levering, buiten de wil van Datos, kan nooit aanleiding geven tot een eis tot schadevergoeding tegenover Datos. Kleine verschillen in de uitvoering of in de prijs zijn niet uitgesloten indien voertuigen nog niet in voorraad zijn op het ogenblik van bestelling. De voertuigen mogen niet op de Belgische markt verkocht worden, noch direct noch indirect. Het Belgisch recht is van toepassing en enkel de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd in geval van betwisting.